Kursy ustawiczne dla dorosłych

hPowiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy w dniu 16 listopda 2016 r. uzyskało z Urzędu Dozoru Technicznego Akademia UDT w Gliwicach zaświadczenia , że nasza placówka zarejestrowana została jako firma posiadająca program nauczania dla kursu
“Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowej.

Załącznik nr 1. Zaświadczenie nr 18/11/2016/BG Bezpieczna wymiana butli

Załącznik nr 2. Zaświadczenie nr 19/11/2016/W-J Obsługa wózków jezdniowych


PCKZ  zaprasza na kursy zawodowe i specjalistyczne organizowane dla osób indywidualnych i dla firm. PCKZ  jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu pod nr 2.02./00144/2010, posiada Atest Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach oraz program Ośrodka Doskonalenia kadr w Mysłowicach. PCKZ w Oleśnicy współpracuje z Urzędem Dozoru Technicznego we Wrocławiu.  
Oferta kursów i szkoleń jest przygotowywana pod kątem wymagań i oczekiwań rynku pracy. Oferta adresowana jest do osób, które chcą podnieść kwalifikacje zawodowe.

Oferta kursów ustawicznych:

1. Kurs kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej.
                                       
Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do samodzielnego prowadzenia wózków i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi, ponadto zaznajomienie się
z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy. W skład kursu należą zajęcia teoretyczne związane z budową wózka oraz czynnościami operatora w czasie pracy wózkiem, oraz z zajęć praktycznych, czyli praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków,  a także samodzielna wymiana butli gazowych pod nadzorem instruktora.

Czas trwania: 48 godzin, 2 tygodnie, cena 750,00zł

2. Kursy spawalnicze wszystkimi metodami:  gazowe, elektrodą otuloną, MAG, MIG, TIG.

Celem kursu jest szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie umiejętności spawania łukowego w osłonie gazów obojętnych elektroda topliwą i spawania łukowego w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą (metodą MIG i MAG) oraz spawanie metodą TIG – grupa materiałowa stale wysokostopowe kwasoodporne.
Czas trwania: od 111 do 167 godzin, cena od2 100,00zł do 3 2000,00zł

3. Kursy elektroenergetyczne wszystkich grup: E1, E2, E3, D1, D2, D3.
Typy szkoleń:


Dozór nad urządzeniami elektroenergetycznymi, cieplnymi, gazowymi
Eksploatacja i dozór urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych, gazowych
Eksploatacja, dozór i pomiary urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych, gazowych
Elektryk z uprawnieniami do 1 kV
Montaż, konserwacja, naprawy urządzeń do 5 Kpa
Obsługa urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej 1 kV
Obsługa urządzeń i instalacji do rozprowadzania gazów medycznych
Palacz kotłów centralnego ogrzewania
Palacz kotłów na paliwa stałe, płynne i gazowe
Palacz kotłów centralnego ogrzewania

Cena szkolenia 301,00 zł + koszt egzaminu sprawdzającego kwalifikacje 320,00 zł )

4. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawoduCelem kursu jest uzyskanie przez uczestników szkolenia (pracodawców, pracowników oraz osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne) przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, zdobycie wiedzy z dydaktyki oraz podstawowych umiejętności prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu.
Czas trwania: 80 godzin, 14 dni, cena 800,00zł

5. Komputer w firmie z elementami kasy fiskalnej


Celem szkolenia jest przygotowanie słuchacza kursu do zawodu sprzedawcy z umiejętnością obsługi komputera i kasy fiskalnej.
Czas trwania: 40 godzin, cena 800,00zł

6. Nowoczesny magazynier + kierowca wózka jezdniowego

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza kursu do samodzielnej pracy magazyniera z zastosowaniem komputera i uprawnieniami na prowadzenie wózka jezdniowegoz napędem silnikowym. Program kursu zawiera sześć działów istotnych dla właściwej pracy magazyniera. Uczestnik kursu poznaje zagadnienia związane z tymi działami i otrzyma minimum wiedzy i nabędzie umiejętności wymagane przez pracodawcę od współczesnego magazyniera. Ponadto uczestnik kursu zapoznaje się z komputerową obsługą magazynu oraz praktyczną nauka jazdy wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym z bezpieczna wymiana butli gazowej.

Czas trwania: 100 godzin, 3 tygodnie 100,00zł

7.  Szkolenia BHP – wszystkie rodzaje od 100,00zł.

8. inne na zlecenie instytucji.  Firmy zainteresowane ofertą szkoleniową prosimy o kierowanie pytań na adres: sekretariat@pckzolesnica.pl lub pod nr tel. 71-314-32-85

 WAŻNE

  • Czas trwania nauki: od 40 godzin do 200 godzin
  • Forma zajęć: zaoczna
  • Dokument po zakończeniu nauki: zaświadczenie o  ukończeniu kursu
  • Zgłoszenia i zapytania o szczegóły dotyczące kursów i szkoleń przyjmuje Dział Szkoleń PCKZ

Jak  można się zapisać?

  • OSOBIŚCIE – Odwiedź nas w PCKZ
  • TELEFONICZNIE – Zadzwoń na nr tel. 71-314-32-85
  • PRZEZ INTERNET – Zapisz się on-line wypełnij formularz zgłoszeniowy