Dyrekcja

Dyrektor

Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
Wiesław Smerd

Wicedyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
Przemysław Kotowicz