O Nas

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, pracodawców kształcących młodocianych pracowników oraz młodzieży Rada Powiatu Oleśnickiego powołała z dniem 27 września 2004r. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego  w Oleśnicy. Z dniem 01 października 2004r. powstał zespół placówek publicznych pod nazwą Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy.


Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy jest jedną z największych firm szkolących w powiecie oleśnickim, placówką publiczną oświaty zawodowej. Oferujemy młodzieży szkolnej, dorosłym, nauczycielom, podmiotom gospodarczym jednostek uspołecznionych, jak i sektora prywatnego kształcenie, doskonalenie, dokształcanie w różnych formach i kierunkach zawodowych zgodnie z wymogami oraz potrzebami rynku pracy. Organizujemy zajęcia z praktycznej nauki zawodu dla uczniów w zawodzie: Technik Mechanik, Technik monter maszyn i urządzeń w pracowniach PCKZ w Oleśnicy. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego wyróżnia się wysoką jakością usług edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego, poprzez rzetelny dobór kadry wykładowców, nauczycieli
i instruktorów o wysokich kwalifikacjach wywodzących się ze środowisk naukowych i akademickich, jak również nauczycieli szkół współpracujących
z Centrum z wieloletnim stażem praktycznym. Organizujemy praktyki zawodowe, kursy dla uczniów i pracowników młodocianych w formach stacjonarnych, a także kursy, konferencje i seminaria dla dorosłych. Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne i zbiorowe od przedsiębiorstw i instytucji. Pragniemy, aby nasza oferta spełniła Państwa oczekiwania. Naszą misją jest połączyć naukę z prawdziwą pasją i zarażać nią naszych słuchaczy. Gwarantujemy wysokiej jakości kursy, dynamizm
i aktywność w działaniu. Posiadamy szeroką ofertę programów szkoleniowych.
Zapewniamy współpracę z wykwalifikowaną kadrą, atrakcyjne formy nauczania,
a także nowoczesne i w pełni dostosowane sale wykładowe. Nauka na każdym etapie może stać się przyjemnością.

NASZ CEL I ZADANIE:


Do głównych zadań jednostki należy organizowanie teoretycznego dokształcania zawodowego dla młodocianych pracowników; uczniów z klas wielozawodowych
z województwa dolnośląskiego.
Szkolenia i kursy dla dorosłych mają na celu uzyskanie przez uczestników dodatkowych uprawnień, umiejętności i kwalifikacji.